Bli kjent med gjestene Vfl Gummersbach sparer ikke noen av stjernene

Tyskerne kommer med sine beste spillere, heldigvis! For en håndballopplevelse dette kan bli søndag kl. 18.00.

Skrevet av NTH

Bli kjent med dem: